Vraag hier uw demo aan: Vraag aan
Vraag hier uw demo aan: Vraag aan
X

Vraag de demo aan:

“Cognitatie is voor de Belastingdienst het startpunt voor wendbare wetsuitvoering." Diederik Dulfer - Enterprise Architect bij de Belastingdienst

Upcoming event

Hoe agile & in control is uw organisatie?

Meld u aan voor de Cognitatiedag 2019

04-06-2019 | THE STRIP, EINDHOVEN
Meer informatie

Innovatief en flexibel

Optimaal inzicht in de samenhang tussen de wet- en regelgeving en uw beleidsstukken, processen, data en regels maakt efficiënt veranderen en inspelen op de markt mogelijk.

Meer informatie

Compliant en transparant

Wetten en regels die voor de organisatie van toepassing zijn, worden samengebracht in een betekenisvolle en doorzoekbare vorm. Door het leggen van verbanden is altijd transparant hoe en of aan de wet- en regelgeving is voldaan.

Meer informatie

Duurzaam en toekomstbestendig

Door het borgen van de link tussen wet- en regelgeving en de interne organisatie is de As-Is situatie altijd inzichtelijk. Een asset waardoor de organisatie met vertrouwen wijzigingen in wet- en regelgeving tegemoet kan zien.

Meer informatie

Inzicht in samenhang

Cognitatie toont de gebundelde kennis van een bepaald thema, verdeeld over meerdere documenten op basis van de gelegde verbanden. Indien gewenst kunnen additionele eigenschappen aan documenten en tekstelementen worden toegekend voor het efficiënt doorzoeken van grote hoeveelheden documenten.

Meer informatie

Wijzigingen in beeld

Cognitatie geeft van een gewijzigd document exact aan wat er gewijzigd is en welke impact dit heeft op eerder gelegde verbanden of aan het document gekoppelde kennis. De impact en benodigde actie als gevolg van wijzigingen worden zo direct helder, de vastgelegde historie van versies maakt tijdreizen mogelijk.

Meer informatie

Beleid in kaart

Cognitatie toont op elk moment de verbanden tussen externe documenten zoals bijvoorbeeld wet- en regelgeving, het daarop gevormde beleid én de interne activiteiten die op basis van het beleid zijn bepaald.

Meer informatie
De gevolgen van wijzigingen in documentatie worden sneller inzichtelijk. Daardoor worden de veranderkosten lager.
De arbeidsintensiteit om te bekijken waar welke verwijzingen staan en welke impact deze op documenten in de verwijzing hebben, wordt sterk teruggedrongen.
Door de borging wordt de afhankelijkheid van persoonsgebonden kennis teruggedrongen.
Klanten van PNA:
Vraag hier uw demo aan: Vraag aan
Vraag hier uw demo aan: Vraag aan